วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

ชนิดของ CPU


CPU /ชนิดการทำงานของ CPU
CPU :Central Processing Unit
        •CPU หรือ โปรเซสเซอร์ (Processor) คือวงจรประมวลผลหลักที่เป็นตัวประมวลผลตามชุดสั่งหรือโปรแกรมส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์
        คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ถูกออกแบบตามหลักการของ John Von Neumann ซึ่งจะมี 3 องค์ประกอบหลักได้แก่ cpu , Memory, I/0

การทำงานภายใน CPU
CPU ประกอบด้วย หน่วยการทำงานหลัก 2 หน่วย คือ
หน่วยควบคุม (Control Unit)ทำหน้าที่ดึงคำสั่งจากหน่วยความจำหลัก มาไว้ใน register แลทำการแปลงระหัส (Decoding) เรียกว่าจังหวะคำสั่ง (Instructional Cycle) แล้วจึงส่งเข้าสู่จังหวะปฏิบัติการคือ( Execution Cycle) ในหน่วยคำนวณตรรกะ
หน่วยตรรกะ (ALU :Arithmetic and Logical Unit) ทำการคำนวณผล หรือเปรียบเทียบ แล้วจึงส่งผลลัพธ์เก็บไว้ใน Register ซึ่งทำหน้าที่เก็บและถ่ายทอดข้อมูลคำสั่งที่ถูกนำมา
CPU Architecture และ Clock กับการทำงาน
สิ่งที่มีผลต่อความเร็วในการทำงานของ CPU ได้แก่
Architecture ของ CPU ได้แก่โครงสร้างการทำงานภายใน, ระบบบัส,  วงจรการทำงานของชุดคำสั่งต่าง ๆ (Instruction Set)
Clock Speed ถ้าเป็น CPU ที่ตัววงจรภายในเหมือนกัน ตัวที่มี Clock Speed สูงกว่า จะทำงานได้เร็วกว่า
การพัฒนา CPU
CPU รุ่นใหม่ ๆ มีความเร็วในการทำงานที่สูงขึ้นได้ ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงในหลาย ๆ ส่วน ได้แก่
การเพิ่ม Clock Speed ในปัจจุบัน  4 GHz
เพิ่มจำนวนวงจร และลดขนาดของวงจรในการผลิต เช่นจาก 0.32 ไมครอน เหลือ 0.13 ไมครอนในปัจจุบัน
ลดแรงดันไฟฟ้า เพื่อให้ความร้อนไม่สูงเกินไปนัก
เพิ่ม Cache Memory เพื่อลด Wait State ของ CPU
พัฒนา สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในตัว CPU
รูปร่างของ CPU
CPU แต่ละรุ่นและแต่ละผู้ผลิตจะมีรูปร่างลักษณะและโครงสร้างเช่นขนาด 
หรือจำนวนขา ไม่เหมือนกัน  ซึ่งCPU สำหรับ PC ในปัจจุบันแบ่งได้เป็น 2 รูป
แบบใหญ่ ๆ ได้แก่
1.แบบ Cartridge จะมีรูปร่างเป็นตลับแบน ๆ หุ้มด้วยกล่องพลาสติก สำหรั
บเสียบในช่องเสียบแบบ slot
Slot 1 พัฒนาโดย Intel สำหรับ Pentium III รุ่นเก่า , Pentium II, Celeron 
รุ่นเก่า มีขาสัญญาณ 242 ขา
Slot 2  ของ Intel สำหรับ Pentium II Xeon, Pentium III Xeon ขา
สัญญาณ 330 ขา
Slot A ใช้กับ CPU AMD Athlon รุ่นเก่า มีขาสัญญาณ 242 ขา


2.แบบ PGA (Pin Grid Array) จะมีลักษณะเป็นชิปแบน ๆ มีขาจำนวนมากอยู่ใต้ตัว CPU สำหรับเสียบลงใน Socket สามารถแบ่งย่อยได้หลายแบบเช่น
Socket 7 ใช้กับ Pentium MMX, AMD K5, K6, K6-2, K6-III มีขาสัญญาณ 321 ขา
Socket 370 ใช้กับ Pentium III, Celeron รุ่นใหม่  มีขาสัญญาณ 370 ขา
Socket 423 ใช้สำหรับ Pentium 4Socket A ใช้กับ AMD Athlon และDuron


CPU จากค่ายต่าง ๆ
ปัจจุบัน ผู้นำตลาด CPU สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ได้แก่ Intel Corp. ซึ่งผลิต CPU ในตระกูล X86 ซึ่งนอกจาก Intel แล้ว ยังมีผู้ผลิตอีกหลายราย ที่ผลิต CPU ที่ compatible กับ CPU Intel ได้แก่
AMD Advance Micro Device
VIA/Cyrix
IBM
       Transmeta


CPU ตระกูลต่าง ๆ ของ Intel

ตระกูล 80x86 มีพัฒนาการมาตั้งแต่ 8086 Pentium IV ในปัจจุบัน   
CPU ของ Intel ในระยะแรกจะใช้เลขรหัสแทนรุ่น แต่เนื่องจากปัญหาลิขสิทธิ์ จึงเปลี่ยนมาใช้เป็นชื่อแทน
ตระกูลที่ใช้ชุดคำสั่ง IA-64 ได้แก่ Itanium และ Itanium-2 ซึ่งจะไม่ compatible กับ x86
ตลาด CPU ของ Intel
สำหรับคอมพิวเตอร์ระดับ Server หรือ Workstation นั้น Intel แบ่งเกรดตลาดออก CPU ออกเป็น 3 ระดับ
High-End ได้แก่ CPU Itanium-2
Midrange ได้แก่ CPU XEON
Entry-level ได้แก่ CPU Pentium IV
สำหรับเครื่อง Desktop หรือ Notebook  จะใช้ CPU Pentium IV หรือ Celeron
CPU รุ่นต่าง ๆ ของ Intel 80486

CPU รุ่นต่าง ๆ ของ Intel 1993
CPU รุ่นต่าง ๆ ของ Intel Pentium Pro: (1995) 
CPU รุ่นต่าง ๆ ของ Intel Pentium II: (1997) 
CPU รุ่นต่าง ๆ ของ Intel Pentium III: (1999) 
CPU รุ่นต่าง ๆ ของ IntelPentium IV: (2001)
โครงสร้างภายใน CPU Intel
CPU ของ AMD
สำหรับตลาดของ Server และ Workstation จะเป็น CPU Opteron
สำหรับตลาด Desktop และ Notebook จะเป็น Athlon และ Duron


วิธีการติดตั้ง CPU แบบ Socket

วิธีการติดตั้ง CPU แบบ Socket (ต่อ)

วิธีการติดตั้ง CPU แบบ Socket (ต่อ)